Facebook on tähän asti veloittanut mainostajilta saman klikkauskohtaisen hinnan kaikista mainokseen kohdistuvista klikkauksista. Nyt asiaan on viimein tulossa muutos, joka varmasti miellyttää kaikkia tuloksia tavoittelevia mainostajia.

Facebook nollaa ”sosiaalisten” mainosklikkausten hinnan

Facebook julkaisi keskiviikkona 8. heinäkuuta 2015 tulossa olevan muutoksen tapaan, jolla se määrittelee mainoksen klikkauskohtaisen hinnan (CPC, Cost Per Click).

Tähän saakka klikkauksista on veloitettu mainostajalta klikkauskohtainen hinta riippumatta siitä, mihin klikattavaan mainoksen osaan klikkaus on kohdistunut. Tämä on käytännössä tarkoittanut sitä, että mainostajat ovat maksaneet Facebookille täsmälleen saman hinnan esimerkiksi:

  • Mainoksen tykkäyksestä (vrt. Facebook-sivun julkaisun tykkäys)
  • Mainoksen jakamisesta
  • Mainostajan verkkosivustolle johtavan linkin klikkauksesta

Tykkäykset, kommentoinnit ja jakamiset ovat niin sanottuja ”sosiaalisia” klikkauksia, eli ne edustavat some-maailmassa kovin arvostettua vuorovaikutusta (engagement).

Taitavimmat ja tuloshakuisimmat mainostajat ovat kuitenkin jo aikoja sitten oivaltaneet Facebookin valtavan potentiaalin nimenomaan kohdennetun liikenteen hankintakanavana. He käyttävät Facebookia ainoastaan mahdollisimman laadukkaiden kävijöiden ohjaamisen Facebook-mainoksilla omalle verkkosivustolle, joko verkkokauppaan tai liidien hankintaan tarkoitetuille laskeutumissivuille.

Miten Facebook-mainoksen klikkauskohtainen hinta jatkossa määritellään?

Uuden CPC-määritelmän mukaan klikkauskohtainen veloitus syntyy klikkauksista, jotka kohdistuvat

  • Verkkosivustolle johtavaan linkkiin
  • Mainoksessa olevaan toimintakehotukseen (CTA), esimerkiksi ”Osta nyt”
  • Sovelluksen latauspainikkeeseen
  • Facebook Canvas-sovellukseen johtavaan linkkiin
  • Linkkiin, joka johtaa toisella sivustolla olevan videon katseluun

Mitä Facebookin hinnoittelumuutos merkitsee mainostajille?

Facebookin ratkaisu kertoo jälleen kerran siitä, miten Facebook asemoi itsensä entistä vahvemmin nimenomaan mainosmediana, jota kannattaa käyttää tarkasti seulotun liikenteen hankintaan omalle verkkosivustolle tai jonkin muun mitattavissa olevan tulostavoitteen edistämiseen.

Tuloshakuisille mainostajille uutinen Facebookin päätöksestä vapauttaa mainostajat sosiaalisten klikkausten kustannuksista on mannaa korville.

Jatkossa mainostajaa veloitetaan vain klikkauksista, jotka johtavat johonkin mainostajan tavoittelemaan tulokseen – kuten kävijän hankkimiseen omalle verkkosivustolle. Välittömiä tuloksia tavoittelevat mainostajat voivat jatkossa keskittyä entistä helpommin tulosoptimointiin, siis liikenteen laadun parantamiseen ja konversioiden määrän kasvattamiseen. Suoramarkkinointistrategiaa noudattavalle mainostajalle onkin jatkossa tarjolla parempaa Facebook-mainonnan kustannustehokkuutta.

Toisaalta muutoksesta hyötyvät varmasti myös ilman selkeitä tulostavoitteita Facebookissa seilaavat brändimarkkinoijat. Näillekin on nyt tarjolla entistä enemmän ilmaista mediaa, kun mainosten tykkäykset ja jakamiset ovat jatkossa ilmaisia.

Uusi hinnoittelukäytäntö otetaan vaiheittain käyttöön vuoden 2015 loppuun mennessä.

Oletko jo aloittanut Facebook-mainonnan?

Jos Facebook-mainonta puuttuu vielä liikenteen hankintakeinojesi joukosta, tässä on taas yksi uusi hyvä syy kiinnostua Facebook-mainonnasta. Kaikesta niin sanottujen some-asiantuntijoiden höpötyksestä huolimatta Facebook on asettunut pysyvästi ja tukevasti globaaliin mediakenttään. Markkinoijan näkökulmasta ei niinkään sosiaalisena touhuilupaikkana, vaan tehoaan jatkuvasti kasvattavana mainosmediana.