Valitse sivu

Oma verkkotunnus (domain-nimi) ja omat verkkosivut ovat noin 15 vuoden ajan kuuluneet yritysten viestintä- ja markkinointikalustoon. Meneillään oleva viestinnän digitaalinen mullistus näyttää suuntaa myös yritysten verkkosivujen kehitykselle. Verkkosivustojen kolmas sukupolvi on muotoutumassa – millainen se on?

Verkkosivustojen kolme sukupolvea

Verkkosivustojen kehityksessä on tunnistettavissa suuria murroksia, joiden lopputuloksena verkkosivustot ovat siirtyneet sukupolvesta toiseen.

Staattinen HTML-aikakausi

Verkkosivustojen ensimmäistä sukupolvea edustavat yksittäisistä HTML-sivuista koostuvat yksinkertaiset verkkosivustot. Näiden esikuvana ovat toimineet ennen internetin käytön yleistymistä keskeiset yritysviestinnän välineet, kuten esitteet ja vuosikertomukset. HTML-aikakauden verkkosivujen päivittäminen oli hankalaa, mistä johtuen niiden sisältö ei kovin usein uusiutunut.

HTML-aikakauden sivustojen merkitys yritysten brändin rakentamisessa, markkinoinnissa ja asiakassuhteiden rakentamisessa on vähäinen, eikä yhdelläkään yrityksellä enää tulisi olla sellaisia.

Dynaaminen julkaisujärjestelmän aikakausi

Julkaisujärjestelmien, toiselta nimeltään sisällönhallintajärjestelmä (CMS, Content Management System) yleistyminen avasi yritysten verkkosivustojen toisen sukupolven. Julkaisujärjestelmällä ylläpidettyjen verkkosivustojen päivittäminen on helppoa eikä vaadi erityisosaamista, joten sisällön julkaisemiselle avautui julkaisujärjestelmien yleistymisen myötä uusia mahdollisuuksia.

Staattiset verkkosivustot muuttuivat julkaisujärjestelmien avulla dynaamisiksi, jatkuvasti päivittyviksi sivustoiksi. Näin ainakin periaatteessa, sillä sisällön julkaisemisen aktiivisuus ei koskaan ole kiinni järjestelmästä, vaan sen käyttäjistä.

Tulossa: integroitujen ja personoitujen sivustojen aikakausi

Verkkosivustojen kehitys kulkee nyt kohti integroituja ja käyttäjäkokemukseltaan personoituja sivustoja. Integrointi tarkoittaa sitä, että yrityksen verkkosivusto ei enää ole irrallinen saareke verkossa, vaan se kytkeytyy saumattomasti ympäröivään sosiaaliseen mediaan. Integroinnin avulla sisällöt ja ihmiset liikkuvat sujuvasti yrityksen verkkosivuston ja sosiaalisen median sivustojen välillä.

Käyttäjäkokemuksen personointi tarkoittaa sitä, että sivustot oppivat tunnistamaan käyttäjiensä mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, jolloin vierailijalle voidaan näyttää häntä kiinnostavia sisältöjä ja tehdä hänen aikaisemman käyttäytymisensä pohjalta kohdistettuja tarjouksia. Amazon on jo pitkään kehittänyt sivustoaan tämän periaatteen mukaisesti.

Markkinoinnin automaatio (marketing automation) tarkoittaa edellä mainitun käyttäjäkokemuksen personoinnin soveltamista asiakassuhteiden luomiseen ja hoitamiseen. Tulevaisuuden yrityssivustot pystyvät oppimisen kautta esimerkiksi lähestymään potentiaalisia ostajia sähköpostiviestillä, jonka sisältö on kohdistettu asiakkaan ostoprosessin vaiheen mukaan. Pitkälle automatisoitu viestintä kytkeytyy saumattomasti analytiikkaan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmiin, jolloin syntyy jäljitettävä ketju markkinoinnin toimenpiteistä niiden tuloksiin. Verkkomarkkinoinnin tehokkuutta voidaan fiiliksen ja arvailun sijasta mitata todellisilla tuloksilla, kuten hankitun asiakkaan hinnalla.

Johtopäätökset markkinoijalle

Tärkein johtopäätös on se, että yritykset ja muut markkinoijat tarvitsevat ehdottomasti omat verkkosivut myös tulevaisuudessa. Pelkkä sosiaalinen media ei riitä vahvan markkinointikoneiston rakentamiseen.

Kyse on ennen kaikkea siitä, millaiset verkkosivut markkinointia varten tarvitaan. Paikalleen unohtuneen HTML-sivuston varaan verkossa jättäytyvät markkinoijat menettävät pelin lopullisesti. Uudella kilpailukentällä menestyvät vain sellaiset markkinoijat, joiden verkkosivustot tuottavat arvoa hyvän sisällön avulla, kykenevät hyödyntämään hakukoneet ja sosiaalisen median kontaktien luomisessa, pystyvät luomaan ja hoitamaan asiakkuuksia ja tuottavat lisäksi mitattavissa olevia tuloksia.

Millä aikakaudella sinun yrityksesi verkkosivut ovat? Oletko valmis kohtaamaan kovenevan kilpailun uudella areenalla?