Valitse sivu

Vuosi on taas kääntymässä lopuilleen ja katseet on käännetty vuoden 2012 tavoitteisiin.  Talouden epävarmuus näkyy monissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa esimerkiksi markkinointibudjettien kriittisempänä tarkasteluna. Rahaa ei enää välttämättä liikene tuottamattomiin markkinointikanaviin. Erityistä kritiikkiä saavat helposti osakseen uudet markkinointi-ideat, joiden kokeilu ei ole tuottanut selkeitä tuloksia.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei ole asiakkaiden halailua

Some-markkinoinnin menestystarinoita edelleen odotellaan

Ei tullut tästäkään vuodesta some-markkinoinnin suurta läpimurtovuotta Suomessa. Todellisten härmäläisten menestystarinoiden lista on yhtä vaatimaton kuin se kuuluisa ruotsalaisten sotasankareiden esittely. Menestystarinalla tarkoitan numeroiden avulla dokumentoitua casea, jossa sosiaalisen median käytöllä on suora ja kiistaton yhteys liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Näyttävä kampanja tai Facebook-sivun tykkääjien määrän kasvu eivät menestystarinaksi riitä.

Onko vika mediassa vai tavassa jolla sitä käytetään?

Syytä on varmasti molemmissa. Ensinnäkin, suurin osa sosiaalisen median sivustoista on markkinoijalle täysin hyödyttömiä, ainakin tässä vaiheessa. Toiseksi, sosiaalisen median pelisäännöt ovat edelleen useimmille markkinoinnin parissa toimiville vieraita. Kolmanneksi, sosiaalisen median käyttöön markkinointikanavana ei ole oikein osattu tarttua riittävän määrätietoisesti ja ronskisti. Sopivia ja realistisia tavoitteita ei osata asettaa eikä niiden toteutumisesta kertovia mittareita pystytä valitsemaan. Kokonaisvaltaista otetta uuden ympäristön hyödyntämiseen ei erilaisten pilottien ja kampanjaluonteisten piipahdusten kautta saada syntymään.

Lisäksi sosiaalinen media ei yksistään ratkaise ainoankaan yrityksen tai organisaation markkinoinnin haasteita. Hyvät verkkosivut ja niiden vaivaton löydettävyys hakukoneista ovat edelleen paljon merkittävämpi markkinointikeino kuin sosiaalinen media. Sosiaalinen media voi oikein käytettynä täydentää digitaalisen markkinoinnin arkkitehtuuria, tarjoten mahdollisuuden sekä suoriin asiakaskontakteihin että lisämahdollisuuksiin tulla löydetyksi hakukoneista.

Markkinointi sosiaalisessa mediassa ei ole asiakkaiden halailua

Sosiaalisen median tehokas hyödyntäminen markkinoinnissa käynnistyy poistamalla menestymistä jarruttavat harhakäsitykset. Yksi niistä on, että markkinointi sosiaalisessa mediassa olisi pohjimmiltaan jotenkin erilaista kuin muissa kanavissa – tai ettei sosiaalisessa mediassa oikeastaan edes voi markkinoida mitään.

Sosiaalisen median valjastaminen markkinoinnin käyttöön helpottuu oleellisesti, kun lakataan tekemästä asioista liian vaikeita ja keskitytään oleelliseen. Markkinointi on markkinointia myös sosiaalisessa mediassa, ja markkinointiin tarvitaan aina kohderyhmä, arvolupaus, tavoitteet, viestit ja kanavat. Sosiaalisessa mediassa on kuitenkin mahdollista hyödyntää erilaisia sisältöjä ja vuorovaikutuskeinoja kuin yksisuuntaisessa massamediassa. Näiden uusien mahdollisuuksien oivaltaminen ja hyödyntäminen tekevät sosiaalisen median käytöstä järkevää ja oikeutettua myös panostusmielessä.

Ilmaista ja maksettua sosiaalista mediaa

Mielenkiintoinen tarina ja sen aktiivinen kertominen auttaa ilmaisen median hankkimisessa, mutta some-markkinoijan on syytä varautua myös maksamaan hyvistä asiakaskontakteista. Ilmainen julkisuus kun on lopulta vain harvojen herkkua. Useimmiten tarvitaan yhdistelmä maksettua ja ansaittua mediaa.

Yksisuuntaisen viestinnän avulla (tilapäivitykset, sisältöjen julkaisu, Facebook-mainonta) pyritään luomaan konkteja ja keskustelua, ja sopivissa tilanteissa ohjataan kiinnostuneet asiakkaat paikkoihin, joissa heille voidaan myydä. Tykkäämiset, jakamiset ja tviittaamiset ovat osa sosiaalisen median viestintämallia ja sinun tehtäväsi markkinoijana on edistää niitä, ei seota niihin tai sotkea ajatuksisi niiden takia.

Mistä some-kanavasta kannattaa aloittaa?

Paras valintasi ja useimmille markkinoijille ainoa järkevä some-markkinoinnin kanava on Facebook. Tämä siksi, että Facebook tarjoaa ylivoimaisesti parhaat markkinoinnin työkalut ja lisäksi sen korvaamattoman voimavaran – yleisön. Valinnan merkitystä korostaa se, että kovin monen uuden markkinointikanavan tehokkaaseen opiskeluun ja hyödyntämiseen ei kovin monella riitä paukkuja. Jos tavoitteisiisi vuodelle 2012 sisältyy some-markkinoinnin käynnistäminen tai tehostaminen, suuntaa energiasi sinne mistä saat sille todennäköisimmin parhaan tuoton.

Markkinoijat aikovat tutkimusten mukaan panostaa yhä enemmän sosiaaliseen mediaan. Halua menestystarinoiden luomiseen siis löytyy. Nyt on vain tartuttava uusiin asioihin sellaisella otteella, että myös tulosta alkaa syntyä.