Valitse sivu

Markkinat ovat keskusteluja

Sana ”markkinat” tarkoitti alunperin kuhisevaa paikkaa missä myyjät ja ostajat kohtasivat käyden vilkkaasti keskusteluja kauppoja hieroessaan. Kaupankäyntiin sekoittuivat tuhannet muut keskustelut niistä näistä aiheista. Massamarkkinoinnin aikakaudella markkinat-sanan merkitys oli erilainen. Nyt ollaan palaamassa takaisin lähtöpisteeseen.

Massamarkkinoinnin maailmassa markkinoilla ei oikeastaan ole keskusteluja. On vain joukko ihmisiä (ostajat) joille huudetaan (myyjät). Markkinat ovat kohde.

Kun markkinointi siirtyy sosiaaliseen verkkoon, markkinoista tulee taas paikka missä myyjät ja ostajat kohtaavat käyden vilkkaasti keskusteluja kauppoja hieroessaan. Tämän lisäksi markkinoilla on käynnissä miljoonia muita keskusteluja, joissa toisensa kohtaavat ihmiset vaihtavat ajatuksia ja kuulumisia niistä näistä, siinä sivussa myös tekemistään tai suunnittelemistaan ostoksista.

Missä kaupat päätetään?

Mitä enemmän markkinat muodostuvat asiakkaiden välisiksi keskusteluiksi, sitä vähemmän myyjän myyntipuheet vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Kaupat päätetään asiakkaiden välisissä keskusteluissa, joissa myyjä ei kovinkaan usein ole mukana.

Millaisia ovat sosiaalisen median mahdollisuudet liiketoiminnassa ja markkinoinnissa?

Ilmainen online-seminaari 9.6.2010 kello 19.00 – 20.00

Tule mukaan ilmaiseen online-seminaariin, jossa käydään läpi sosiaalista mediaa yrityksen toimintaympäristönä ja kerrotaan miten yritys voi käynnistää sosiaalisen median hyödyntämisen liiketoiminnassa.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Suomen Yrittäjien Sypoint Oy ja Akatemia 24/7 Oy ja se on avoin kaikille.

Lue lisää, ilmoittaudu ja pyydä myös kaverisi mukaan!

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Mistä puhut asiakkaillesi?

Useimmat yritykset ovat omasta mielestään asiakaslähtöisiä. Onko sinun yrityksesi? Asioiden tila paljastuu perehtymällä asiakkaille tarkoitettuun viestintämateriaaliin, esimerkiksi nettisivuihin ja esitteisiin.

Ota ja käy läpi nippu yrityksesi käyttämiä esitteitä, asiakaslehtiä, vuosikertomuksia ja muita käytettävissä olevia painotuotteita. Vilkaise muutama sähköpostiuutiskirje ja selaile lopuksi läpi firman nettisivusto.

Mistä siellä puhutaan?

Suurella todennäköisyydellä enimmäkseen yrityksen tarjoamista tuotteista ja toiseksi yrityksestä itsestään.

Mitä asiakaslähtöinen yritys puhuu asiakkailleen?

Aidosti asiakaslähtöisen yrityksen potentiaalisille asiakkailleen suuntaama sisältö ei suurimmalta osin voi liittyä myytäviin tuotteisiin ja yritykseen itseensä.

Asiakaslähtöinen yritys puhuu asiakkaidensa ongelmista ja niiden ratkaisemisesta tavalla, joka herättää potentiaalisten ostajien huomion ja rakentaa luottamusta. Tuotteet ja niiden ominaisuudet ovat toki tärkeitä, mutta pelkästään niistä puhuminen jättää huomioimatta suurimman osan asiakkaan tarpeista.

Lisäksi viestintämateriaalien rakentaminen omien tuotteiden ja omasta yrityksestä puhumisen välineiksi on yksi tehokkaimmista keinoista varmistaa, että yritys ei erotu kilpailijoistaan. Ja tästä on harvoin hyötyä.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Eivät viestinnän portinvartijat mihinkään katoa

Sosiaalisen median nousua on hehkutettu tiedonvälityksen vallankumouksena ja merkkinä massamedian monopolin murtumisesta. Viestinnän portinvartijat eivät kuitenkaan katoa – ne vain eivät enää välttämättä ole niitä samoja kuin aikaisemmin.

Sosiaalisen median lupaukset ovat vetoavia. Sosiaalinen verkko tekee kenestä tahansa sisällön tuottajan. Kohdeyleisön voi nyt tavoittaa suoraan, ilman kalliita tai suodattavia välikäsiä. Uusia viestintämahdollisuuksia on avautunut sekä yksityishenkilöille että erilaisille organisaatioille.

Markkinoinnin ja PR:n näkökulmasta uusi asetelma sisältää myös huolestuttavia piirteitä. Markkinointi ja PR eivät toimi ilman välineitä, jotka tehokkaasti tavoittavat halutun kohdeyleisön. Tehokkaimmat välineet vain saattavat jatkossa olla myös hankalimpia käyttää.

Portinvartijat eivät sittenkään ole kadonneet

Huomattava osa viestintään liittyvästä kontrollista ja vallasta on edelleen massamedialla. Tältä osin markkinoinnin ja PR:n toimintaympäristö ei muutu. Haasteet liittyvät niihin mahdollisuuksiin, jotka ovat ammattimaisen sisällöntuotannon ja massamedian ulkopuolella.

Markkinointiviestinnän ja PR:n uusia portinvartijoita kun ovat sadat miljoonat verkon seuraajat, tykkääjät, kommentoijat ja twiittaajat. Näiden huomiota ei voi ostaa, eikä huomion ansaitsemiseen riitä tavanomaisuus.

Kuka nyt puhuu puolestasi?

Markkinoinnin ja PR:n urakkaa sosiaalisen median merkityksen kasvu ei siis todennäköisesti helpota. Pikemminkin edessä näyttää olevan entistä vaikeampi palapeli, jonka kokoamisessa tarvitaan monipuolisia taitoja ja myös jonkin verran tuuria. Haaste on lisäksi sitä hankalampi, mitä enemmän menestys on kiinni ihmisistä joiden tavoittamisessa massamedia ei enää toimi.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Missä luottamusta voi rakentaa?

Vanhan viisauden mukaan asiakkaat ostavat mieluiten myyjältä johon he luottavat. Hyödyntämällä verkon työvälineitä tehokkaasti voit rakentaa asiakassuhteiden pohjaksi tarvittavaa luottamusta jo paljon ennen ensimmäistä tapaamista.

Miten asiakkaat päätyvät ottamaan itse yhteyttä myyjään?

Useat minulle entuudestaan täysin tuntemattomat ihmiset ovat ottaneet yhteyttä viime aikoina. Olen ottanut tavaksi kysyä näiltä ihmisiltä yhden lyhyen kysymyksen:

”Mistä kuulit minusta?”

Saan hyvin usein jomman kumman näistä kahdesta vastauksesta:

”Luin kirjasi Netti mullistaa markkinoinnin”

”Löysin blogisi ja olen lukenut sitä”

Olen tältä pohjalta päätynyt yksinkertaiseen johtopäätökseen: kirja ja blogi ovat merkittävimmät markkinointivälineeni. Kun ihmiset löytävät ne, he saattavat jonkin ajan kuluttua kääntyä puoleeni jossain heidän liiketoimintaansa koskevassa asiassa. Heillä on ollut mahdollisuus rauhassa tutustua minuun ja ajatuksiini tavalla, joka sopii heidän omaan tapaansa perehtyä asioihin. Tämä on jyrkästi erilainen malli verrattuna siihen, että yrittäisin käydä heidän kimppuunsa heikosti kohdistetuilla myyntipuheluillani.

Olet mitä julkaiset

Tämän päivän maailmassa luottamusta ja asiakassuhteita voi rakentaa verkossa. Julkaisemalla asiakkaiden ongelmiin ja niiden ratkaisemiseen liittyvää sisältöä voit avata omia näkemyksiäsi potentiaalisille asiakkaille tavalla, joka antaa asiakkaan rauhassa harkita mahdollisen yhteistyön sopivuutta. Kun se ensimmäinen keskusteluyhteys sitten syntyy, asiakas on jo muodostanut alustavan käsityksen ja mielikuvan siitä, millaisen tahon kanssa hän on tekemisissä. Asiakassuhteen ensimmäiset karikot on ylitetty.

Sisältö profiloi myyjää ja rakentaa asiakkaan luottamusta

Inbound-markkinointi perustuu luottamuksen rakentamiseen ja asiakkaan tietotarpeisiin vastaamiseen. Asiakkaat etsivät keinoja ratkaista ongelmiaan ja sisällöstä tulee keskeinen väline asiakkaan ja myyjän välisen kuilun sulkemisessa. Keskeistä tällaisessa markkinointimallissa on rakentaa tarkasti kohdistettu arvolupaus, olla vaivattomasti löydettävissä ja palvella asiakasta sisällön avulla koko ostoprosessin ajan.

Miten sinun asiakkaasi valitsevat myyjän? Mikä on sinun keinosi rakentaa luottamusta?

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Millainen bisnes kannattaa viedä sosiaaliseen mediaan?

Sosiaalinen media kiinnostaa yrityksiä jatkuvasti enemmän. Ihan kaikkien ei kuitenkaan kannata laskea suuria toiveita verkon uusien mahdollisuuksien varaan. Sosiaalinen media suosii rohkeita ja erottuvia arvolupauksia.

Verkossa ainoastaan mielenkiintoiset asiat saavat nostetta

Päinvastoin kuin massamarkkinoinnissa jossa asiakkaiden huomiota voi ostaa, sosiaalisessa mediassa menestyy ainoastaan olemalla mielenkiintoinen. Ihmisistä tulee media kun syntyy vapaaehtoinen halu välittää jotain julkaistua viestiä eteenpäin ja osallistua siihen liittyvään keskusteluun. Plussapuolena on mahdollisuus ilmaiseen markkinointiin, miinuksena korkea kynnys päästä tällaisen aallon harjalle.

Tunne kilpailijasi mutta älä apinoi niitä

Oletko perehtynyt tarkoin kilpailijoihisi, heidän tuotteisiinsa ja markkinointimenetelmiinsä? Hyvä jos olet, sillä silloin osaat välttää kopioimasta heiltä niitä ratkaisuja jotka tekevät sinusta täsmälleen samanlaisen kuin kaikki muut. Tämä on tarpeen mikäli tavoitteesi on hyötyä sosiaalisen verkon mahdollisuuksista.

Verkkoon ei kannata mennä ollakseen samanlainen kuin muut

Sosiaalinen media ei ole ilmainen markkinointikanava, johon tavanomaiset markkinointitoimenpiteet voidaan siirtää ja samalla säästää mediakuluja. Tai ainakaan tällä tavoin toimimalla ei synny dramaattisia tuloksia. Saat nostetta vain jos arvolupauksesi tai bisnesmallisi erottuu joukosta sellaisella tavalla, jonka potentiaaliset asiakkasi kokevat mielenkiintoiseksi.

Olemalla kiltisti samanlainen kuin muut ja noudattamalla alan pelisääntöjä voi kyllä pärjätä. Mutta merkittäviin irtiottoihin tarvitaan rohkeutta rikkoa karsinat ja tehdä jotain mistä asiakkaat haluavat puhua.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share