Valitse sivu

Miksi nettimainonta ärsyttää niin helposti?

Netin käyttäjät kokevat isokokoiset, äänekkäät, välkkyvät ja hankalasti ohitettavat nettimainokset ärsyttäviksi. Syy on markkinoinnin vanhojen pelisääntöjen soveltamisesta ympäristössä jossa ne eivät toimi.

Massamainonnan tehostamisessa budjetti on ainoa rajoittava tekijä

Massamainonnan tehoa on aina voitu nostaa kasvattamalla mainoksen näkyvyyttä (isompi mainospinta-ala, pitempi mainosaika), lisäämällä toistojen määrää ja tekemällä mainoksista erottuvampia.

Massamainonnan luonnonlakeihin kuuluu myös sen heikko kohdistaminen, jonka seurauksena mainonta tavoittaa poikkeuksetta enemmän sellaisia ihmisiä joita mainos ei kiinnosta kuin potentiaalisia ostajia.

Markkinointia onkin tämän päivän maailmassa kaikkialla ja olemme joka päivä jopa tuhansien mainosviestien kohteena. Ihmisen valikoiva havainnointi auttaa sulkemaan suuren osan tajuntamme ulkopuolelle ja yksittäisten mainostajien viestien erottuminen yleisestä kohinasta on heikkoa. Lisäksi vain harvalla mainostajalla on niin paljon rahaa, että massamainonta suuristakaan panostuksista huolimatta muuttuisi ärsyttäväksi.

Markkinoinnin vanhat pelisäännöt eivät ole voimassa internetissä

Ärsyttävä nettimainonta on seuraus markkinoinnin vanhojen pelisääntöjen soveltamisesta väärässä ympäristössä. Netissä mainonnan ärsytyskynnys on paljon matalampi kuin massamediassa. Sanomalehteä luettaessa kokosivun ilmoituksia vilisee ohi ilman sekunnin murto-osankaan huomiota, mutta netissä mainonta kirjaimellisesti keskeyttää. Mainokseen on pakko reagoida päästäkseen jatkamaan sitä mitä on tekemässä.

Nettimainonta on vähintään yhtä heikosti kohdistettua kuin mainonta vanhassa massamediassa. Siksi sekin kohdistuu suurelta osin vääriin ihmisiin, lisäten ärsytyskynnyksen ylittymisen riskiä.

Kilpailuetua internetissä on mahdotonta saavuttaa mainonnalla

Vastoin monien mainostoimistojen edelleen hokemaa mantraa, internet ei ole vain mediakanava muiden joukossa. Eikä mainonta myöskään ole keino saavuttaa kilpailuetua internetissä, sillä mainonta ei ole se mitä asiakkaat netistä etsivät ja odottavat kohtaavansa.

Päästä irti vanhoista pelisäännöistä ja löydä asiakkaasi

Kun todella haluat nostaa internet-markkinointisi tehoa, lakkaa ärsyttämästä netin käyttäjiä kylvämällä mainoksiasi siinä toivossa, että pieni osuus niistä aina tavoittaa myös kiinnostuneita ostajia.  Tarjoa sen sijaan asiakkaillesi hyödyllistä ja kiinnostavaa sisältöä oikeaan aikaan. Opi tuntemaan asiakkaidesi koko ostoprosessi ja rakenna sisältösi sen perusteella. Asiakkaat kyllä ostavat kun ensin oppivat hahmottamaan omia tarpeitaan ja tunnistamaan niihin sopivimmat ratkaisut.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

PR ei ole yhtä kuin tiedotteiden lähettäminen toimittajille

Markkinointi ei ole ainoa yrityksen toiminto, johon massamedian tiedonvälitysmonopolin murtuminen vaikuttaa. Myös tiedottamisen ja PR:n roolia olisi nyt hyvä tarkastella uusin silmin. Viestinnän portinvartijoiden roolin heikentyessä PR muuttuu mediasuhteiden hoidosta kohdeyleisön palvelemiseksi.

Markkinointi on yhä enemmän suoraa vuorovaikutusta kohderyhmien kanssa

Meneillään on markkinoinnin historian suurin mullistus, jonka lopullinen mittakaava on vielä näkemättä. Jo tässä vaiheessa on kuitenkin selvää, että yksisuuntaisen massamarkkinoinnin tilalle on nousemassa keskusteleva ja läpinäkyvä markkinointi, jonka foorumina toimii sosiaalinen verkko. Uuden markkinoinnin metodologiassa valmiiksi paketoitujen viestien työntämisen sijasta tärkeintä on viestien leviäminen kohderyhmän oman toiminnan ja osallistumisen tuloksena. Markkinointi  ei myöskään perustu viestejä kuljettaviin yksisuuntaisiin välikäsiin vaan markkinointi on jatkuvaa vuorovaikutusta, osallistumista ja suoraa yhteydenpitoa kohderyhmien kanssa ja niiden jäsenten kesken.

Massamedia on ikuisiksi ajoiksi menettänyt yksinoikeutensa kertoa yleisölle mitä tapahtuu ja mitä sen pitäisi ostaa

Markkinoinnin muutos on mahdollinen, koska viestinnän välikäsien portinvartijarooli on heikentynyt. Vielä noin kymmenen vuotta sitten massamedia oli ainoa keino tavoittaa riittävän suuria kohdeyleisöjä kannattavan liiketoiminnan luomiseksi. Tilanne on muuttunut dramaattisesti. Nyt periaatteessa kuka tahansa voi sosiaalisen verkon avulla saavuttaa valtavan yleisön lyhyessä ajassa ilman yhdenkään suodattavan välikäden myötävaikutusta.

Voiko PR enää olla yhtä kuin mediasuhteiden hoito?

Aivan samoin kuin markkinointi, myös tiedottaminen ja PR asettuvat muuttuneessa tilanteessa uuteen asemaan. PR, joka on lyhenne sanoista Public Relations – suhdetoiminta – pitäisi nyt nähdä nimenomaan sellaisena kuin tämän toiminnon nimi antaa ymmärtää. PR on suhteiden hoitamista kaikkiin organisaation kannalta merkittäviin sidosryhmiin, joihin myös potentiaaliset ostajat kuuluvat.

Miten PR siis voi tarkoittaa suhteiden hoitamista muutaman toimittajan kanssa? Rajaamalla tiedottaminen ja PR koskemaan vain mediasuhteita, ummistetaan silmät huomattavalta vaikutuspotentiaalilta ja samalla jätetään hyödyntämäättä avoinna oleva ovi suoraan keskusteluun organisaation kannalta kaikkein tärkeämpien tahojen kanssa. Kuka voisi olla tärkeämpi suhdetoiminnan kohde kuin potentiaaliset tai nykyiset asiakkaat?

Potentiaaliset ostajat etsivät nyt tietoa tuotteista ja palveluista muualta kuin massamediasta. Hakukoneet, blogit ja sosiaalinen media muodostuvat yritysten tärkeimmiksi paikoiksi tavoittaa ostajansa. Valtaosa markkinoinnin ja PR:n voimavaroista tulisi käyttää läsnäolon luomiseen näissä uusissa kanavissa. Media on edelleen tärkeä, mutta se ei enää välttämättä ole kriittisin PR:n kohderyhmä.

Markkinointi ja PR yhdistyvät internetissä

Muuttuvassa maailmassa menestyminen edellyttää muutoksia toimintamalleissa. Tarkastelemalla uusia menestyjiä voi havaita, että pian on hyvin vaikea vetää selkeää rajaa markkinoinnin ja suhdetoiminnan välille. Menestyvissä organisaatioissa markkinointi ja PR sulautuvat luontevasti yhdeksi toiminnaksi, jonka tehtävänä on ylläpitää suhteita kaikkien tärkeiden sidosryhmien kanssa, rakentaa brändiä ja varmistaa asiakastyytyväisyys. Tässä kokonaisuudessa muutaman median portinvartijan hoitaminen voi olla mukana, mutta päähuomio kohdistuu suoran vuorovaikutuksen luomiseen ja ylläpitämiseen kohdeyleisön kanssa. Sille kun ei tästä eteenpäin enää ole edes kovin suuria esteitä.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Facebook-sivujen fanitus ilmeisesti muuttumassa tykkäämiseksi

Facebook on ilmeisesti muuttamassa Facebook-sivujen fanitukseen liittyvää terminologiaa.  Jatkossa ei enää ”ryhdytä Facebook-sivun faniksi” vaan sivusta ”tykätään.” Muutoksen aikataulua ei toistaiseksi ole kerrottu.

Facebook-sivun faniksi ryhdytään

Facebook haluaa muutoksella kannustaa sivujen seuraajaksi liittymistä

Yhtenä perusteluna sivujen fanituksen muuttamiselle tykkäämiseksi on ”Tykkää” – painikkeen selkeästi matalampi käyttökynnys. Facebookin käyttäjät siis ovat alttiimpia ”tykkäämään” kuin ”ryhtymään faniksi” ja muutoksella Facebook uskoo helpottavansa sivujen ylläpitäjien urakkaa fanien keräämiseksi.

Muutos koskee ilmeisesti ainakin Facebook-sivujen mainontaa

Useassa amerikkalaisessa blogissa ja jäljempää löytyvän, SlideSharessa julkaistun Facebookin tiedotteen mukaan uusi käytäntö koskisi sivujen Facebook-mainontaa, siis mainoksia joita sivujen omistajat voivat julkaista Facebookissa fanien keräämiseksi.  Näissä mainoksissa nyt näkyvä ”Ryhdy faniksi” – painike korvautuisi siis ”Tykkää”-painikkeella. Epäselvää on toistaiseksi miten muutos vaikuttaa varsinaisella Facebook-sivulla olevaan ”Ryhdy faniksi”- painikkeeseen. Nähtäväksi jää  säilyykö painikkeen viesti ennallaan vai muuttuuko sekin ”tykkäämiseksi.”

Sivujen toimintaan muutoksella ei Facebookin tiedotteen mukaan ole vaikutusta.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Miten käynnit omalla sivustolla saa poistettua Google Analytics-raporteista?

Google Analytics on ilmainen, monipuolinen ja siksi suosittu verkkosivustojen seurantaväline. Tässä ohjeet joiden avulla saat estettyä omille sivuillesi suuntautuvien käyntiesi näkymisen sivustosi Google Analytics-raporteissa myös silloin, kun internet-yhteytesi käyttää vaihtuvaa IP-osoitetta.

Muuton yhteydessä kodin nettiyhteys vaihtui kaapelimodeemiin ja kysymys omien, omille sivuille suuntautuvien käyntien siivoamisesta pois Google Analytics-raporteista tuli ajankohtaiseksi. Tässä artikkelissa esitetyt ohjeet perustuvat aikoinaan löytämääni blogiartikkeliin sekä Googlen tukisivuilta löytyviin ohjeisiin. Näillä eväillä sain asian kuntoon ja omat vierailut omilla sivuilla lakkasivat ilmestymästä raportteihin.

Miksi omat käynnit kannattaa suodattaa pois sivuston seurantaraporteista?

Omasta verkosta tulevien tai sivuston ylläpitäjän omien käyntien suodattaminen pois seurantaraporteista on tarpeen ainakin silloin, kun omia käyntejä sivustolla on jatkuvasti paljon esimerkiksi sivuston aktiivisen päivittämisen ja ylläpitotyön takia. Runsas omien käyntien määrä vääristää seurantaraportteja ja vaikutus on sitä suurempi, mitä vähemmän liikennettä sivustolla kokonaisuudessaan on. Suodattamiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoista tapaa.

VAIHTOEHTO A: Omien käyntien suodattaminen IP-osoitteen tai verkkotunnuksen avulla

Google Analyticsille voidaan ensiksikin antaa ohje jättää raportoimatta liikenne tietystä verkkotunnuksesta. Toiseksi mikäli käytössä on kiinteitä verkossa näkyviä IP-osoitteita, jotka halutaan suodattaa pois seurantaraporteista, tämä voidaan tehdä luomalla Google Analyticsiin suodatin, jolle kerrotaan raportoinnin ulkopuolelle jätettävät IP-osoitteet. Alla olevassa esimerkissä suljetaan pois liikenne yhdestä tiedossa olevasta IP-osoitteesta.

Google Analytics, omien käyntien suodattaminen IP-osoitteen perusteella

VAIHTOEHTO B: Suodattaminen evästeen avulla

Vaihtoehto B on hieman monimutkaisempi ottaa käyttöön, mutta se toimii myös silloin, kun internet-yhteys käyttää vaihtuvaa IP-osoitetta (esimerkiksi monet kaapelimodeemiyhteydet). Noudattamalla seuraavia ohjeita tarkasti saat asennettua selaimeesi evästeen, jonka avulla tästä selaimesta tulevat käynnit sivustollesi voidaan sulkea pois Google Analytics-raporteista.

Vaihe 1: Muokkaa sivullasi olevaa Google Analytics-koodia asentamalla lisäkoodi

Lisää sivustollasi olevaan Google Analytics-koodiin alla olevan esimerkin mukainen rivi (lihavoidulla tekstillä). Voit korvata esimerkissä olevan tekstin ”poista_omat_selaimet” haluamallasi tekstillä.

<script type=”text/javascript”>
var gaJsHost = ((”https:” == document.location.protocol) ? ”https://ssl.” : ”http://www.”);
document.write(unescape(”%3Cscript src='” + gaJsHost + ”google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));
</script>
<script type=”text/javascript”>
try {
var pageTracker = _gat._getTracker(”UA-XXXXXXXX-X”);
pageTracker._setDomainName(”.firmandomain.fi”);
pageTracker._trackPageview();
pageTracker._setVar(”poista_omat_selaimet”);
} catch(err) {}</script>

Jos sivustosi on tehty julkaisujärjestelmällä (esim. WordPress), muokkaa sivupohjassa olevaa Google Analytics-koodia edellä kuvatulla tavalla. Jos sivustoa ei ole toteutettu julkaisujärjestelmällä, luo uusi sivu, jonne tallennat muokatun Google Analytics-koodin (Huom. tätä vaihtoehtoa en ole itse kokeillut, joten toimivuus kannattaa kokeilla).

Vaihe 2: käy sivustolla kaikilla selaimilla, jotka haluat sulkea Google Analytics-seurannan ulkopuolelle

Tallennettuasi muokatun Google Analytics-seurantakoodin sinun täytyy seuraavaksi vierailla sivustollasi kaikilla niillä selaimilla, jotka haluat sulkea Google Analytics-seurannan ulkopuolelle. Mikäli käytät julkaisujärjestelmää, käynti millä tahansa sivuston sivulla riittää. Ellei sivustoasi ole tehty julkaisujärjestelmällä sinun täytyy käydä äsken luomallasi uudella sivulla, johon olet tallentanut muokatun Google Analytics-koodin.

Varmista sivun latauduttua selaimeen että kyseessä todella on muokatun Google Analytics-koodin sisältävä versio sivusta. Tämän voit tehdä tarkistamalla sivun lähdekoodista että se varmasti sisältää muokatun koodin.

Vaihe 3: Poista lisäkoodirivi

Tämä vaihe on erittäin tärkeä, sillä mikäli et poista juuri asentamaasi ylimääräistä koodiriviä, kaikki sivustollasi kävijät saavat selaimeensa evästeen, joka estää heidän käyntiensä seurannan Google Analyticsillä ja raporttisi muuttuvat tyhjiksi.

Vaihe 4: Luo suodatin

Lopuksi sinun täytyy vielä luoda Google Analyticsiin suodatin, jonka avulla luomasi evästeen sisältävien selainten käynnit suodatetaan pois raporteista. Tätä varten mene Analytics-asetusten etusivun alareunasta löytyvään Suodatuksenhallinta-toimintoon ja luo uusi suodatin alla olevan kuvan mukaisesti.

Omat käynnit voi suodattaa pois Google Analytics-raporteista

Tallenna uusi suodatin ja homma on valmis. Tee muutamia testikäyntejä varmistaaksesi suodattimen toimivuuden.

Artikkelia päivitetty 7.9.2011: Vaihtoehto B, vaihe 1 uudella (asynkroninen) seurantakoodilla toteutetaan lisäämällä lisäkoodirivi Google Analytics-seurantakoodiin alla olevan esimerkin mukaisesti.
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push([’_setAccount’, ’UA-12345678-1’]);
_gaq.push([’_setVar’,’omat_selaimet’]);
_gaq.push([’_trackPageview’]);

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.
Bookmark and Share

Blendtec jaksaa jauhaa – uusi iPad viimeisin koekappale!

Blendtec mullisti markkinointinsa hyödyntämällä hauskoja videoita ja ilmaista mediaa. Yleisö ei ole kyllästynyt, iPad-laitteen tuhoon päättyvä video sai parissa päivässä yli miljoona katsojaa YouTubessa.

Ansaittu huomio on parasta huomiota

Blendtec on esimerkki ansaittuun huomioon perustuvan markkinoinnin tehokkuudesta. Blendtecin markkinoinnissa yksinkertainen idea yhdistyy suoraviivaiseen toteutukseen. Tehon varmistaa viestin julkaisu ilmaisessa mediassa, joka mahdollistaa viestin jakamisen ”word-of-mouse” – periaatteella. Mitä onnistuneempi otos, sitä enemmän netin käyttäjät jakavat viestiä keskenään.

Uusien videoiden julkaiseminen kasvattaa markkinointi-investoinnin tehoa

Toisin kuin lyhyeen käyttöön tehdyillä mainosfilmeillä, Blendtec-videoilla on elinkaari jonka pituutta on vaikea ennustaa. Lisäksi jokainen lisätty uusi video vahvistaa aiemmin julkaistujen videoiden tehoa. Julkaisemalla uusia videoita Blendtec kasvattaa markkinointinsa tavoittavuutta ja markkinointi-investointinsa tuottoa. Myös sarjan vanhimpia videoita katsotaan edelleen ja jokainen uusi video tavoittaa uusia katsojia, jotka usein saavat kosketuksen koko videosarjaan nähtyään yhden videoista.

Huomionarvoinen sisältö on markkinointisi tärkein väline internetissä

Asiakkaita kiinnostavan ja kilpailijoista erottuvan profiilin rakentaminen verkossa on mahdotonta ilman sisältöä, jota asiakkaasi haluavat nähdä ja käyttää. Kun haet sitä ratkaisevaa tulosten nostoa internetin avulla, aloita miettimällä millaista sisältöä voisit tuottaa ja julkaista verkossa tavoittaaksesi potentiaalisten ostajien huomion ja mielenkiinnon.

Lue myös aikaisempi artikkeli ”Blendtec jauhoi bisneksensä kasvuun sosiaalisessa mediassa

Bookmark and Share