Valitse sivu

LO ja mitä sen jälkeen tapahtui

Internetin syntyyn johtanut Arpanet-verkko käynnistyi koeviestin lähettämisellä 29.10.1969.  Kirjaimet L ja O muodostivat ensimmäisen Arpanet-verkossa välitetyn viestin.  Tarkoitus oli lähettää myös kolmas kirjain, G, mutta sitä ennen verkko jo kaatui. Paljon on tapahtunut tuon päivän jälkeen ja paljon tulee vielä tapahtumaan.

Keski-ikään ehtinyt internet on kuluneiden 40 vuoden aikana muuttanut maailmaa monella tavalla, eikä muutoksille ole näkyvissä loppua.

Kaupankäynti ja liiketoimintamallit

Ennen internetin aikaa maailma oli suurten yritysten ja monenlaisten välikäsien hallitsema kaupankäynnin areena.  Internet on avannut globaalit markkinat myös pienille yrityksille ja tehnyt mahdolliseksi ansaita rahaa pienten kohderyhmien tarpeisiin suunnatuilla tuotteilla ja vähentänyt kaupankäynnin välikäsien merkitystä. Monet  yritykset ovat sopeuttaneet liiketoimintamalliaan ja tuotteitaan säilyttääkseen kilpailuetunsa.  Lisäksi internetin aikakausi on synnyttänyt kokonaan uudenlaisia liiketoimintamalleja ja niiden toteuttamiseen kykeneviä organisaatioita.

Viestintä

Ennen internetin aikaa ihmisten välinen kaukoviestintä perustui kirjeisiin ja puhelimeen.  Nyt olemme siirtäneet huomattavan osan henkilökohtaisesta viestinnästämme sähköpostiin ja pikaviestipalveluihin.

Pankki

Ennen internetin aikaa pankkiasiat hoidettiin konttorissa ja laskut lähetettiin kirjeinä maksupalveluun.  No, tiedämme kyllä miten pankkiasiat tänään hoidetaan.

Musiikki

Ennen internetin aikaa musiikkia julkaistiin ja käytettiin LP-levyiltä ja sittemmin CD-levyiltä.  Nyt musiikkia ladataan tai kuunnellaan suoraan verkosta.

Video

Ennen internetin aikaa video oli Hollywoodin ja television väline.  Omien videoiden tuottaminen ja julkaiseminen suurten yleisöjen nähtäväksi oli vain pienen piirin mahdollisuus.  Nyt kuka tahansa voi tuottaa ja julkaista videon ja saada sille kymmenien miljoonien ihmisten yleisön.

Radio

Ennen internetin aikaa radio oli yksisuuntainen media, joka lähetti ohjelmaa ennalta sovitun aikataulun mukaan.  Nyt radio-ohjelmia voidaan tuottaa ja julkaista siten, että ne ovat milloin tahansa kuunneltavissa tai ladattavissa myöhemmin kuunneltaviksi.

Yhteisökäyttäytyminen

Ennen internetin aikaa yhteisöjen muodostaminen ja tehokas ylläpitäminen edellytti, että sen jäsenet asuivat fyysisesti lähellä toisiaan.  Nyt yhteisö voi koostua lukemattomista jäsenistä, jotka eivät ehkä koskaan fyysisesti tapaa toisiaan.  Silti yhteisö voi toimia tehokkaasti ja tuottaa jäsenilleen merkittävää arvoa.

Kustannustoiminta ja media

Ennen internetin aikaa tiedonvälitystä hallitsivat kustannus- ja mediayhtiöt ja niiden tuottama sisältö.  Nyt kuka tahansa voi perustaa median ja saada sille merkittävän yleisön.  Yhä suurempi osa kaikesta julkaistavasta sisällöstä tuotetaan ammattimaisen kustannus- ja mediatoiminnan ulkopuolella.

Elämme kahdessa maailmassa

Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa? Tärkein johtopäätös on se, että meitä ympäröivä maailma muodostuu tänä päivänä kahdesta erillisestä, mutta toisiinsa vaikuttavasta osamaailmasta. Fyysisen maailman lisäksi on olemassa digitaalinen maailma, jonka merkitys ihmisille on täysin verrattavissa fyysiseen maailmaan.  Ihmiset myös liikkuvat sujuvasti näiden kahden maailman välillä ja odottavat saavansa haluamiaan asioita molemmissa maailmoissa. Maailmat eivät kuitenkaan ole samanlaisia – digitaalisessa maailmassa fysiikan lait eivät ole voimassa.  Fyysisen maailman ajattelu- ja toimintamallit eivät myöskään sellaisenaan sovellu digitaaliseen maailmaan.

Yritysten on osattava toimia molemmissa maailmoissa

Vain hyvin harvat yritykset voivat tulevaisuudessa keskittyä toimimaan vain fyysisen maailman ehdoilla, unohtaen digitaalisen maailman olemassaolon. Kaikkien kooltaan merkittävien yritysten ja muiden organisaatioiden on osattava toimia molemmissa maailmoissa, sillä se on niiden asiakassuhteiden, maineen ja brändin rakentamisen kannalta välttämätöntä.  Pienille organisaatioille digitaalinen maailma on merkittävä kasvumahdollisuus.  On myös olemassa organisaatioita, joiden ei erityisesti tarvitse pohtia digitaalisen maailman erityisvaatimuksia menestyäkseen, sillä nämä organisaatiot ovat syntyneet digitaaliseen maailmaan.

Tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa.  Selvää on kuitenkin se, että seuraavat 40 vuotta tuovat mukanaan vielä monia mullistuksia ja muutoksia, nostaen monia uusia yrityksiä menestykseen ja vieden samalla auringonlaskuun monia sellaisia, jotka pohtivat muutosten käynnistämistä liian kauan.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Kysyvätkö asiakkaasi sinulta toimialasuunnattuja päätoimialojesi erityisominaisuuksia?

Mitä hienompi tuote, sitä vaikeampaa siitä on tehdä selkokielistä viestintää.  Siltä ainakin tuntuu kun ulkopuolisena arvioi monien yritysten ulosantia.

Jaksan hämmästellä monien yritysten määrätietoista ja pitkäjänteistä tapaa tehdä ulkoista viestintää.  Tässä taas pari palkinnon arvoista poimintaa erään ”laadukkaita ohjelmistoja ja ulkoistamisratkaisuita” tarjoavan yrityksen kotisivuilta (etusivulta):

”Toimivat ratkaisut automatisoivat ja selkeyttävät liiketoiminnan prosesseja, jolloin yrityksen resurssit voidaan keskittää ydinliiketoiminnan kehittämiseen.”

”Tarjoamme toimialasuunnattuja ratkaisuja, jotka sisältävät päätoimialojemme erityisominaisuuksia, sekä toimialariippumattomia ohjelmistoja.”

Voi veljet sentään! Ymmärtääköhän näiden kirjoittaja itsekään, mitä hän oikein haluaa sanoa?  Entä ymmärtävätkö asiakkaat?

Kenen pitäisi tämän perusteella uskoa ja mitä?

On vaikea arvioida, kenelle tällainen yritysviestinnän mambojambo on kirjoitettu.  Yhtä vaikea on määritellä, mitä tarkoitusta varten se on kirjoitettu.  Eikä tämä ole vain yhden yrityksen ongelma – esimerkkejä löytyy vaivatta lisääkin.  Erityisesti yrityksille suunnatun markkinoinnin ja viestinnän kieli on kuin jonkin salaseuran messumutinaa, joka ei ulkopuoliselle avaudu.

Haluavatko asiakkaat tällaista viestintää?

Vaikea uskoa että haluaisivat.  Asiakkaat tarvitsevat ostopäätösongelmiensa ratkaisemiseen ja muiden tietotarpeidensa täyttämiseen ymmärrettävää tietoa. Joskus tietotarpeet voivat koskea teknisiä yksityiskohtia, joskus saatavuutta, joskus käytettävyyttä, joskus jotain muuta asiakkuuteen liittyvää.  Oleellista on se, että tarjolla on hyödyllistä tietoa silloin kun sille on käyttöä.

Edellä esitetyn kaltaisen hubbabubban suurin ongelma onkin lopulta se, että siitä ei ole hyötyä kenellekään, ei missään tilanteessa.  Ja kun näin on, miten tällainen viestintä voisi edistää tavoitteidesi saavuttamista?

Miten tästä vaivasta pääsee eroon?

Kannattaa kokeilla seuraaviin kysymyksiin vastaamista ennen viestintämateriaalin kirjoittamista:

1) Kenelle tämä viesti on tarkoitettu?

2) Millaisia tietotarpeita varten?

3) Mitä haluan vastaanottajan uskovan?

4) Millaista sanastoa vastaanottaja käyttää puhuessaan tuotteistani?

Ja tietysti täytyy huomioida yksi asia: mikäli rehellinen vastaus tuohon viimeiseen on, että asiakkaat puhuvat ”toimialasuunnatuista ja päätoimialan erityisominaisuuksia sisältävistä ratkaisuista, jotka mahdollistavat heidän keskittymisensä ydinliiketoimintaan”, kannattaa jatkaa vanhaan malliin.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Kuinka suuri verkkojalanjälki sinulla on?

Ostopäätöksiin liittyvä tiedonhaku siirtyy kiihtyvällä vauhdilla nettiin. Asiakkaat haluavat löytää ratkaisun ongelmaansa käyttämällä apuna hakukoneita ja sosiaalista mediaa.  Mitä suurempi verkkojalanjälki sinulla on, sitä helpommin potentiaaliset ostajat löytävät juuri sinun tarjoamasi vaihtoehdot.

Fyysisen maailman jalanjälki ja verkkojalanjälki

Jalanjälki tässä yhteydssä tarkoittaa sitä näkyvyyttä, jonka jokin organisaatio toimintaympäristössään saavuttaa.  Fyysisen maailman jalanjälki koostuu niistä näkyvistä ja konkreettisista asioista, jotka yhdistetään johonkin yritykseen tai brändiin. Tällaisia ovat esimerkiksi myymälät ja muut rakennukset, ajoneuvot ja valomainokset. Isoilla yrityksillä on iso jalanjälki, pienillä yrityksillä useimmiten pieni. Fyysisessä maailmassa isot tulevat aina olemaan isoja ja pienet pieniä, sillä pienten yritysten voimat eivät riitä kuromaan eroa umpeen.

Kun markkinointi siirtyy internetiin, fyysisen maailman jalanjäljen korvaa verkkojalanjälki.   Verkkojalanjälki puolestaan muodostuu julkaisemastasi sisällöstä ja sen näkyvyydestä internetissä.

Verkkojalanjälkesi on sitä suurempi mitä enemmän:

  • sinulla on julkaistuja yksittäisiä internet-sivuja – huomaa, että blogiartikkeli on myös yksi internet-sivu!
  • julkaisemistasi yksittäisistä sivuista on indeksoitu hakukoneiden tietokantoihin
  • muilla internet-sivustoilla ja blogeissa on julkaisemaasi sisältöön osoittavia linkkejä
  • sinulla on seuraajia sosiaalisen median palveluissa (esimerkiksi Facebook tai LinkedIn)
  • sisältöösi osoittavia kirjanmerkkejä on tallennettu verkkoon (esimerkiksi Delicious.com)

Verkkojalanjälki on markkinointi-investointi

Olen aiemmin tässä blogissa kuvannut, miten internetissä julkaisemasi sisältö on luonteeltaan investoinnin kaltainen.  Aina kun julkaiset uutta sisältöä, lisäät pienen palasen markkinointikoneistoosi ja vahvistat sen tehoa – toisin sanoen kasvatat verkkojalanjälkeäsi.  Suurempi verkkojalanjälki tarkoittaa suurempaa todennäköisyyttä saattaa yhteen oikeaa vaihtoehtoa etsivä asiakas ja sinun tarjoamasi ratkaisu.

Verkkojalanjäljen kasvu johtaa internet-toimipaikkaasi tulevien valikoituneiden kävijöiden määrän kasvuun.  Tämä yhdistettynä hyvään palveluun ja asiakasta puhutteleviin tarjouksiin on keino luoda magneetin tavoin toimiva inbound-markkinointimalli, joka tuo sinulle kiinnostuneita asiakkaita ja auttaa avaamaan asiakassuhteen heidän kanssaan.

Pienten organisaatioiden näkökulmasta verkkojalanjälkeen liittyy eräs mielenkiintoinen mahdollisuus.  Koska fyysisen maailman lainalaisuudet eivät verkossa ole voimassa, myös pienellä yrityksellä voi olla hyvin suuri verkkojalanjälki. Pienet yritykset voivat menestyksellisesti kilpailla asiakaskokemuksen laadussa kokoluokkaansa moninkertaisten tarjoajien kanssa.

Onko organisaatiollasi jo blogi?

Blogin avaaminen on useimmiten nopein tapa käynnistää verkkojalanjäljen nopea kasvu.  Blogin käyttöönotto on suhteellisen vaivaton toimenpide, sen päivittäminen on teknisesti helppoa ja blogiartikkelit päätyvät nopeasti hakukoneiden indekseihin. Lisäksi blogi avaa mahdollisuuden keskustelujen käymiseen, joka osaltaan edistää verkkojalanjälkesi kasvua.

Millainen verkkojalanjälki organisaatiollasi on?  Millaisia mahdollisuuksia avautuisi, jos verkkojalanjälkesi kasvaisi?

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Neljä tapaa saada huomiota

Me kaikki kaipaamme ja haluamme kipeästi huomiota.  Markkinoinnissa ja tiedottamisessa huomion saaminen on edellytys tavoitteiden saavuttamiselle. Huomiota voi periaatteessa saada neljällä eri tavalla. Oheinen leikkimielinen nelikenttä kokoaa vaihtoehdot.

Napsauta kuvaa nähdäksesi suuremman version.

Napsauta kuvaa nähdäksesi suuremman version.

Kun käännyt huomion tarpeesi kanssa mainostoimiston puoleen, sinut talutetaan ostamaan huomiota mainonnan avulla.

Viestintätoimisto tarjoaa ratkaisuksi huomion kerjäämistä, toisin sanoen toimittajien pommittamista lehdistötiedotteilla, jotta nämä kirjoittaisivat juttuja ja julkaisisivat osia tarinastasi.

Digimarkkinoinnin toimistot haluavat pakottaa potentiaalisten ostajiesi huomion tekemällä ohittamattomia banneriratkaisuita ja muita spektaakkeleita netin käyttäjien riemuksi.

Voit itse ansaita asiakkaidesi huomion antamalla heille jotain hyödyllistä tai viihdyttävää ilman välittömiä vastaodotuksia.  Onnistuessasi voit saada asiakkaasi jopa välittämään viestiäsi eteenpäin – täysin vapaaehtoisesti ja ilman korvausta.

Miten sinä haluat saada potentiaalisten ostajiesi huomion?  Missä uskot olevan eniten käyttämättömiä mahdollisuuksia?

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Mainoskampanja on kulu, blogiartikkeli on investointi

Ovatko panostukset markkinointiin kuluja vai investointeja?  Tämä kysymys nousee keskustelun aiheeksi aina silloin tällöin. Yksi vastaus on: riippuu markkinoinnista.

Kampanja on ollut markkinoinnin tärkein työväline useiden kymmenien vuosien ajan. Kampanja voidaan toteuttaa esimerkiksi ostamalla mediatilaa televisio-, radio- tai sanomalehtimainontaa varten, vuokraamalla telemarkkinointikapasiteettia tai lähettämällä kuormalavallinen suoramarkkinointikirjeitä. Käytettäessä mainontaa tai suoramarkkinointia ensin tietysti suunnitellaan mainostoimiston kanssa leiskat ja tekstit. Kampanja kestää aikansa, budjetti palaa ja sitten lasketaan tulokset.

Entä jos kirjoitat blogiartikkelin?

Blogiartikkeli on täysin erilainen markkinointiväline kuin mainoskampanja. Se ei aiheuta juuri kuluja, vaan on päinvastoin osa investointiasi profilointiin, löydettävyyteen ja asiakassuhteiden rakentamiseen internetin avulla.

Mihin tämä perustuu?

Ensinnäkin: jokainen julkaisemasi uusi blogiartikkeli on pieni palanen siitä suuresta palapelistä, jota kokoamalla rakennat brändiäsi verkossa. Yksittäinen palanen on pieni, mutta kun lisäät niitä ajan mukana, kuva alkaa selkiytyä ja saada hahmoa.  Kun markkinoidaan sisällön avulla, enemmän todellakin on enemmän.

Toiseksi: löydettävyys on sisällön laadun ja määrän jälkeen tärkein markkinointikeinosi internetissä.  Blogiartikkelin kirjoittaminen on nopea ja suhteellisen vaivaton keino tuottaa tehokkaasti hakukoneiden indekseihin päätyviä nettisivuja.  Ja jos jokainen yksittäinen sivu on yksi mahdollisuus tulla löydetyksi hakukoneesta, on sivun lisääminen aina investointi löydettävyyteen.

Kolmanneksi: toisin kuin mainoskampanjat, telemarkkinointikampanjat ja muut tavanomaiset markkinointitoimenpiteet, blogiartikkelit eivät katoa ajan mukana.  Ne vaikuttavat pitkään ja usein niiden teho jopa kasvaa ajan mukana.  Uusien blogiartikkeleiden lisääminen ei myöskään tee aiemmin julkaistuja vähemmän hyödyllisiksi – ellet sitten jatkuvasti pyörrä puheitasi ja sanoudu irti kaikesta, mitä olet aiemmin kirjoittanut!

Ja neljänneksi: blogiartikkelit voivat olla myös keino avata ja käydä keskusteluja asiakkaidesi kanssa.  Nämä keskustelut voivat myös laajeta sosiaalisen median ja muiden blogien välityksellä siten, että niihin osallistuvat lopulta myös monet sellaiset henkilöt, jotka eivät ole koskaan vierailleet nettisivuillasi tai blogissasi.

Kulun ja investoinnin ero on panostusten ajallisessa vaikuttavuudessa.  Kulu on lyhytvaikutteinen ja investointi tuottaa tuloa pitemmän ajan kuluessa. Tavanomaisia markkinointikeinoja käytettäessä markkinointipanostukset ovat suurelta osin kuluja. Kun markkinointia tehdään internetissä sisällön avulla, markkinointipanostukset muodostuvat investoinniksi, joka tuottaa tuloa pitkään.  Lisäbonuksena tulee vielä se, että jokainen lisäpanostus voi vahvistaa aiemmin tehtyjen investointien tehoa.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share