Google unohtaa sivujen metatiedoissa olevat avainsanat

Avainsanojen naputtelua sivujen metatietoihin ei enää pitkään aikaan ole pidetty hyödyllisenä, ainakin jos tällä on tarkoitus vaikuttaa sijoitukseen Googlen hakutuloksissa.  Google on nyt itsekin julkaissut tiedon, jonka mukaan yhtiön hakukone ei anna sivun metatietoihin syötetyille avainsanoille minkäänlaista painoarvoa määritellessään hakutulosten merkittävyyttä.

Hakukoneiden käytön alkuaikoina oli tavallista, että hakukoneet käyttivät yksittäisten internet-sivujen metatietoihin syötettyjä avainsanoja arvioidessaan sivun sisältöä.  Tämä tarkoittaa, että hakurobotti saattoi löytää metatiedoista avainsanan ”kukka” ja tulkita, että sivu sisältää tietoa kukista. Ominaisuuden laaja väärinkäyttö ja samanaikainen hakukoneiden kehittyminen johtivat vähitellen tämän ominaisuuden painoarvon laskuun. Googlen osalta on jo pitkään vallinnut käsitys, ettei metatiedoissa olevien avainsanojen käyttö vaikuta hakutuloksiin.

Nyt Google on vahvistanut tiedon myös itse omassa webmaster-blogissaan.

Hyvän sisällön merkitys on edelleen kasvussa

Hakukoneiden tehtävänä on palvella tietoa etsiviä internetin käyttäjiä löytämällä internet-sivuja, joiden sisältö mahdollisimman hyvin vastaa sitä, mitä hakukoneen käyttäjä etsii.  Onnistuakseen tässä hakukoneyhtiöt kehittävät palveluitaan tunnistamaan mahdollisimman hyvin sen, millaista sisältöä kukin löydetty yksittäinen sivu sisältää.  Hakukoneet eivät ole ihmisiä, mutta ne kuitenkin yrittävät arvioida sivujen merkittävyyttä nimenomaan tietoa etsivän ihmisen näkökulmasta.

Huomattava osa hyvään hakutulossijoitukseen (löytyminen Googlen hakutulosten ensimmäiseltä sivulta) vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin sivuston ulkopuolisia. Sivustolle osoittavien linkkien määrä ja laatu ovat tärkeitä.  Ja koska linkkien luominen on vapaaehtoista, paras tapa vaikuttaa linkkien määrään on tuottaa niin hyvää sisältöä, että toiset internetissä sisältöä julkaisevat tahot haluavat linkittää siihen.

Yksittäisten sivujen hakukonenäkyvyyteen voidaan toki vaikuttaa. Yhdistämällä muutaman teknisen perusasian oikeanlainen toteutus asiakkaiden mielestä hyödylliseen sisältöön on tehty se, mitä julkaistavien sivujen hakukonenäkyvyyden varmistamiseksi on tehtävissä.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Ovatko organisaatiosi nettisivut tältä vuosituhannelta?

Internetin alkuaikoina nettisivut muistuttivat skannattua esitettä ja käyttäjillä ei ollut niiden kautta mahdollisuutta vuorovaikutukseen sivustoa ylläpitävän organisaation kanssa. Kuluvalla vuosikymmenellä on siirrytty sosiaalisen median aikakauteen ja nettisivut voidaan rakentaa tehokkaaksi asiakassuhteiden luomisen ja kehittämisen välineeksi. Yllättävän moni organisaatio jättää kuitenkin edelleen tämän mahdollisuuden hyödyntämättä.

Internet 1.0 ja Nettisivut 1.0

Omat internet-sivut ovat 1990-luvun puolivälistä lähtien yleistyneet osana organisaatioiden viestintää ja markkinointia. Monet organisaatiot avasivat ensimmäiset nettisivunsa vain ollakseen mukana ja hankkiakseen kokemusta uuden viestintäkanavan toimivuudesta.

Internetin alkuaikojen nettisivustot olivat yksinkertaisia ja suppeita; tyypillisesti sivustot koostuivat vain muutamista yksittäisistä sivuista. Sivustojen sisältö liittyi sivustoa ylläpitävään organisaation ja sen ominaisuuksiin. Sivustolla kerrottiin minkä organisaation sivustosta on kyse, mitä tuotteita tai palveluita organisaatio tarjoaa ja miten organisaatioon voi saada yhteyden. Varhaiset nettisivustot olivat lisäksi luonteeltaan yksisuuntaisia. Sivuston käyttäjät pystyivät ainoastaan lukemaan sivustolla olevaa sisältöä ja sivustolta puuttuivat kaikki mahdollisuudet vuorovaikutukseen sivustoa ylläpitävän organisaation kanssa.

Monet internet-sivustot ovat edelleen edellä kuvatun kaltaisia.

Internet on kuitenkin muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana voimakkaasti. Ensinnäkin internetin käyttö on räjähdysmäisesti kasvanut ja samoin internetissä olevien sivustojen ja niihin sisältyvien yksittäisten sivujen lukumäärä. Toiseksi nykyisin on käytettävissä internetin alkuaikoja huomattavasti monipuolisempia välineitä tarjota sisältöä ja luoda vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Sosiaalinen verkko, joka tunnetaan myös enemmän tekniikkaan viittaavalla nimellä Web 2.0, on luonteeltaan täysin erilainen toimintaympäristö kuin 1990-luvun yksisuuntainen internet.

Internetin kehityksen mukana ovat avautuneet myös mahdollisuudet rakentaa vuorovaikutukseen ja toimintaan kannustavia internet-sivustoja. Tällaisten sivustojen avulla voidaan pelkän tiedon esittämisen sijasta luoda ja kehittää asiakassuhteita.

Internet 2.0 ja Nettisivut 2.0

Sosiaalisen verkon aikakaudella internetin käyttö muistuttaa enemmän keskustelua kuin lukemista. Internetin käyttäjät paitsi etsivät ja vastaanottavat tietoa, myös jakavat, muokkaavat ja tuottavat sitä itse. Avoimuus, osallistuminen ja vuorovaikutus ovat sosiaalisen verkon piirteitä ja ne heijastuvat myös niihin odotuksiin, joita verkon käyttäjillä on heille tarjottavista nettisivustoista ja palveluista.

Web 2.0 – aikakauden nettisivuilla

  • on runsaasti sisältöjä, joiden tarkoituksena on käsitellä asiakkaiden ongelmia ja niiden ratkaisemista
  • asiakkaat voivat osallistua jättämällä kommentteja tai arvioimalla sivustolla julkaistuja sisältöjä
  • on mahdollisuus tilata sisältöjä, esimerkiksi uutiskirje sähköpostiin tai verkkosyötteenä
  • on mahdollisuus helposti jakaa julkaistua sisältöä muiden kanssa tai lisätä kiinnostavia sisältöjä omiin verkossa oleviin suosikkilistoihin
  • asiakkaat voivat muodostaa yhteisöjä tai liittyä niihin muualla internetissä, kuten esimerkiksi Facebookissa tai LinkedInissä
  • asiakkaalle tarjotaan mielenkiintoisia sisältöjä ilmaiseksi (oppaat, e-kirjat, ohjelmistojen kokeiluversiot jne.) ja näin rohkaistaan asiakassuhteen avaamiseen tai syventämiseen
  • on paljon kannusteita toimintaan ja tukea päätöksenteolle

Jos Nettisivut 1.0 muistuttavat kahvilan pihalla seisovaa ulkomainostaulua, Nettisivut 2.0 ovat itse kahvila, johon voit mennä sisälle ja kokea siellä erilaisia asioita yhdessä muiden kanssa.

Vilkaisepa nyt oman organisaatiosi nettisivuja edellisen pohjalta – kumpaa aikakautta siellä eletään?

Nettisivut kannattaa uusia nyt ja valjastaa ne luomaan ja vahvistamaan asiakassuhteita – lue tehovinkit onnistuneen sivustouudistuksen tekemiseksi!

Netissä toimii Markkinointi 2.0 – katso tietoisku

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Miten voisi välttää katastrofaaliset päätökset – jospa kysyisit asiakkailta?

Southwest Airlines suunnitteli keväällä 2006 siirtyvänsä lennoillaan vapaasta istumapaikan valinnasta ennalta määriteltyihin istumapaikkoihin.  Kun tieto suunnitelmasta levisi yhtiön ulkopuolelle, se johti kiivaaseen palauteryöppyyn lentoyhtiön hiljattain avaaman blogin kautta.   Kuunneltuaan asiakkaitaan Southwest  luopui alkuperäisestä aikomuksestaan. (lisää…)

Digitaalinen markkinointi on kuollut – miksi?

Digitaalinen markkinointi, internet-markkinointi, online-markkinointi, web-markkinointi, nettimarkkinointi, markkinointi sosiaalisessa mediassa – tällä lapsella on monta nimeä.  Uusien nimien keksiminen ei ole ratkaissut yhtä ongelmaa: homma ei toimi ja merkittävät tulokset antavat odottaa itseään.

Markkinoinnin siirtämistä internetiin on tosiaan vuosien mittaan yritetty monella nimellä.  On tehty digitaalista markkinointia, viraalimarkkinointia, internet-markkinointia ja montaa muuta netin ihmeellisyyksiin liittyvää markkinointia.  Viimeisin must on tietysti sosiaalinen media, joka täytyy jollain tavalla saada sisällytettyä jokaiseen ajan tasalla olevaan presentaatioon ja pitsaukseen.

Mitä hyvää näiden käsitteiden avulla sitten on syntynyt?  Ei vielä kovin paljon ja syy on karmaiseva: niin kauan kuin markkinointia yritetään tehdä pitämällä erillään ”oikea markkinointi” ja ”se toinen markkinointi”, ei todellisia läpimurtoja ole odotettavissa.  ”Oikea” markkinointi rullaa omaa latuaan ja ”se toinen” jatkaa kituuttamistaan.

Markkinointia olisi todennäköisesti järkevintä edelleenkin kutsua vain markkinoinniksi.  Markkinoinnin pitäisi olla toimintaa, joka tähtää arvon tuottamiseen asiakkaille siten, että siitä syntyy bisnestä markkinoijalle. Käytettävät markkinointikeinot puolestaan pitäisi valita asiakkaiden tavoittamisen ja kustannustehokkuuden perusteella.  Netti asettuu omalle paikalleen ajan mukana kunhan sille annetaan tilaisuus tulla samaan pöytään, jossa viisaat päät lyödään yhteen ja budjettirahat jaetaan.

Varmaan on olemassa joku syvällinen totuus ja peruste miksi tarvitaan erillistä digi-, netti-, webbi-, socialmedia- tai online-markkinointia.  Minä en vaan ole sellaista sattunut keksimään, eikä kukaan ole risukasaani tällä valolla rikastuttanut.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Miten markkinointi ja Web 2.0 yhdistetään – katso tietoisku

Markkinointi internetissä ei ole median ostamista, vaan arvon tuottamista asiakkaille.  Noin kymmenen minuutin pituisessa tietoiskussa kerrotaan, miksi markkinoinnin näkökulmaa kannattaa tarkistaa ja miten markkinointi viedään tuloksellisesti nettiin.

HUOM: Käynnistä esitys painamalla esitysikkunan alareunassa keskellä olevaa vihreää toistopainiketta.  Esitys sisältää selostuksen joten varmista, että tietokoneesi toistaa myös ääntä.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share