Nettisivujen uusiminen – 10 vinkkiä joilla varmistat onnistumisen Osa 1

Onko kotisivujen uusiminen ajankohtaista? Nettisivuista voidaan rakentaa tuloksia takova markkinointikone tekemällä muutama tärkeä asia oikein. Noudattamalla näitä vinkkejä vältät pettymykset ja nostat nettisivujesi markkinointitehoa huomattavasti.
Lisää kävijöitä - lisää tuloksia.
Varmista, että nettisivujen uusiminen tehdään oikeista syistä

Hyviä syitä lähteä uusimaan nettisivuja eivät ole esimerkiksi markkinointiosaston kyllästyminen nykyisiin sivuihin, edellisestä sivustouudistuksesta kulunut aika tai se, että toimitusjohtaja haluaa uudet sivut.  Webbisivujen uusimiseen on oikeastaan vain kaksi pätevää perustetta:

1)     halutaan saada sivustolle lisää kävijöitä

2)     halutaan saada nettisivujen avulla enemmän liidejä ja asiakkaita

Entä brändin rakentaminen? Brändin vahvistaminen on toki pätevä syy, mutta vain mikäli se tukee kahta edellä mainittua.

Määrittele sivustouudistuksen tavoitteet ennen projektin käynnistämistä ja varmista, että uudistus tehdään pätevillä perusteilla.

Vältä hukkaamasta sitä hyvää, minkä olet saanut kerättyä

Nykyisellä sivustolla voi olla sisältöä, joka tuottaa arvoa asiakkaille ja saa aikaan tuloksia.  Tällaisen sisällön hukkaaminen sivustouudistuksen yhteydessä on virhe.  Samoin on tärkeää varmistaa, että sivustolle osoittavat linkit säilytetään mahdollisimman laajasti.  Tutki myös sijoituksesi hakukoneiden hakutulossivuilla keskeisten avainsanojen avulla ja varmista, että et menetä näitä tärkeitä löydettävyyden edistäjiä.  Pahimmillaan näiden asioiden laiminlyönti johtaa merkittävään kävijämäärän ja konversioiden (liidit, tilaukset) laskuun, josta toipuminen voi kestää.

Välttääksesi hukkaamasta kertynyttä pääomaa, tee inventaari nykyisen sivustosi tärkeästä sisällöstä, sivustolle osoittavista linkeistä ja sijoituksistasi hakukoneissa.  Tämän jälkeen tee suunnitelma näihin sisältyvien omaisuuserien siirtämisestä uudelle sivustolle.

Panosta hyvään sisältöön ja käytettävyyteen, älä omaperäisiin ratkaisuihin

Seth Godin on todennut nettisivujen ulkoasuun liittyen: ”maailmassa on jo miljardeja nettisivuja, varmasti voit ottaa mallia ainakin yhdestä.”

Monet toimivat ja helposti omaksuttavat asiat, esimerkiksi autot ja televisiot, ovat toistensa kopioita.  Siksi on virhe lähteä hakemaan omaperäisiä ratkaisuita uusille nettisivuillesi.

Nettisivuillasi julkaistu sisältö ja sivuston käytettävyys ovat menestyksen kannalta tärkeitä ja päähuomio pitäisi aina kiinnittää niihin.  Omaperäinen ulkoasu ja erikoiset navigointi- ym. ratkaisut eivät paranna sivustoasi, päinvastoin ne suurella todennäköisyydellä heikentävät sitä.

Käytä luovuus tuottaaksesi ainutlaatuista sisältöä ja varmista, että sivustosi suunnitellaan asiakkaiden tarpeita ja organisaatiosi tavoitteiden saavuttamista varten.

Laadi sisältöstrategia

Kun uusi sivustosi on julkaistu, se ei saa jämähtää paikalleen.  Sekä ihmiset että hakukoneet arvostavat sitä, että sivustolla julkaistaan säännöllisesti uutta sisältöä.  Sekä sivujen laatu että määrä ovat markkinointisi kannalta tärkeitä. Periaate onkin, että jokainen julkaisemasi uusi sivu on samalla uusi mahdollisuus tavoittaa potentiaalinen asiakas.

Tarvitset suunnitelman, jonka pohjalta uutta sisältöä tuotetaan.  Laadi sisällön tuottamisen pohjaksi sisältöstrategia, jossa kuvaat ensinnäkin asiakkaasi ja ne ongelmat joita haluat ratkaista.  Tämän jälkeen hahmottelet erilaisia etenemispolkuja laajentaaksesi sivustollasi tarjottavaa sisältöä, koko ajan keskittyen asiakkaiden kannalta mielenkiintoisiin näkökulmiin.

Avaa blogi

Nettisivujen uudistamisen yhteydessä on luontevaa käynnistää myös oma blogi.  Blogi on väline tehostaa sisältösi julkaisemista ja se avaa samalla hieman erilaisen, keskustelevan yhteydenpitovälineen tavoittelemiesi sidosryhmien palvelemiseen.  Blogissa voit käsitellä asioita hieman eri näkökulmista kuin tavallisilla nettisivuilla ja ennen kaikkea saada toimintasi kehittämisen kannalta arvokasta palautetta.

Blogi edistää lisäksi sisältösi löydettävyyttä, sillä blogit näkyvät erittäin hyvin hakukoneissa.

Lue myös sarjan toinen osa:

Nettisivujen uusiminen – 10 vinkkiä joilla varmistat onnistumisen Osa 2

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Sosiaalinen media työpaikalla – uhka vai mahdollisuus?

Suhtautuminen sosiaalisen median palveluiden käyttöön työpaikoilla vaihtelee sallivuudesta täyskieltoon.  Sosiaalisen median pääsyä työpaikoille vastustavat näkevät uhkia, kuten työtehon laskua ja tietoturvan vaarantumista.  Käyttöä puolustavat ovat enemmän innoissaan uusista mahdollisuuksista ja laskevat positiivisiin vaikutuksiin viestinnän tehostumisen ja jopa työtehon nousun.
Facebook-kielto vai ei?

Facebook-kielto vai ei?

Pitäisikö työntekijöiden saada käyttää työpaikalla ja työaikana sosiaalisen median palveluita, vaikkapa Facebookia?  Johtaako käytön salliminen työajan väärinkäyttöön ja jopa yrityksen tietoturvan vaarantumiseen ja liikesalaisuuksien vuotamiseen?  Vai onko luvassa enemmän hyötyä kuin haittaa?

Monessa organisaatiossa on jo käyty keskusteluja sosiaalisen median ja työpaikan pelisääntöjen yhteensovittamisesta.  Osa asiaa käsitelleistä työpaikoista on päätynyt kieltämään kokonaan sosiaalisen median palveluiden, kuten Facebookin käytön työpaikan tietokoneilla ja työaikana.  Joissakin organisaatioissa on tehty palvelukohtaisia ratkaisuja sallimalla joidenkin nimettyjen palveluiden käyttö.  Monet eivät ole vielä tehneet virallista päätöstä asian suhteen.

Uusien teknologioiden vastustaminen on aina ollut osa organisaatioiden elämää.  PC-tietokoneet eivät yleistyneet riemusaattuessa, vaan niitä vastustettiin aluksi ankarasti.  Internetin käyttöä samoin.  Muistan hyvin kun internet-yhteydet alkoivat yleistyä työpaikoilla 1990-luvun puolivälin paikkeilla.  Omalla työpaikallani Philipsin Suomen yhtiössä henkilökohtaisen internet-yhteyden saaminen oli tuolloin melkoisen byrokratian ja odottelun lopputulos.  Ainoastaan tietyssä organisatorisessa asemassa olevat työntekijät olivat oikeutettuja saamaan oman internet-yhteyden ja käyttöoikeuden mukana tulivat melkoiset ohjeet ja varoitukset väärän käytön seurauksista.

Sähköpostin käyttö työvälineenä käynnistyi samoihin aikoihin, aluksi harvojen ja valittujen etuoikeutena kuten nettiyhteydetkin.  Sähköpostin voima monien prosessien tehostajana oivallettiin nopeasti ja sähköpostiosoitteita alettiin avata koko henkilökunnalle.  Samalla monet johtajat ja johtoryhmät pohtivat kauhuskenaarioita, joissa yrityssalaisuudet pöllähtäisivät pitkin maailmaa työntekijöiden lähettämien sähköpostiviestien mukana.

Näitä reilun kymmenen vuoden takaisia asioita muistellessa meneillään oleva keskustelu sosiaalisen median käytöstä tai sen kieltämisestä tuntuu oudon tutulta.  Onkohan kyse sittenkään niin paljon välineestä, vai liittyykö sosiaaliseen mediaan sama inhimillinen tekijä kuin aikoinaan tietokoneisiin, nettiyhteyksiin ja sähköpostiin?  Tuo tekijä on epäluulo ja pelko kaikkea uutta kohtaan.

Kuten tietokonetta, nettiyhteyttä ja sähköpostia myös sosiaalisen median välineitä voi käyttää väärin.  Vika ei kuitenkaan silloin ole välineessä, vaan käyttäjässä.  Yhdelläkään työntekijällä missään organisaatiossa ei voi olla tuntikausia aikaa vietettäväksi Facebookissa – ja jos on, se on organisaation ongelma.  Liikesalaisuuksien vuotamiseen ei tarvita sähköpostia tai Facebookia, se onnistuu paljon yksinkertaisimmillakin välineillä.  Tietoturvan vaarantuminen on toki mahdollista, sillä esimerkiksi Twitterin kautta levitetään linkkejä sivustoille, jotka ujuttavat haittaohjelmia työasemille.  Pitämällä hiirinäppinsä erossa tuntemattomien tarjoamista linkeistä tämä on kuitenkin vältettävissä.

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen samoin kuin tietokoneet, nettiyhteydet ja sähköposti.  Sosiaalisen median välineitä käyttävät sekä potentiaaliset että nykyiset asiakkaat, yhteistyökumppanit ja myös mahdolliset uudet työntekijät. Vastustaminen on tästä syystä jokseenkin hedelmätöntä taistelua tuulimyllyjä vastaan.  Jokaisen organisaation on löydettävä oma tapansa yhdistää työpaikan arki ja sosiaalisen median käyttö.  Pelisääntöjä voi ja pitää olla, ja niiden luominen on organisaation johdon asia.

Täyskieltoa harkitsevan johtoryhmän kannattaisikin aina ensin kysyä itseltään ainakin nämä kysymykset:

”Jos kerran sallimme työntekijöiden käyttää nettiä ja lähettää sähköpostia, miksi kiellämme sosiaalisen median?”

”Mitä uusia mahdollisuuksia sosiaalisen median välineet ja verkostot voisivat tarjota markkinoinnin, yritysviestinnän ja työnantajakuvan kehittämiseen?”

Pelko ja epäluulo muuttuvat usein mahdollisuuksiksi kun asioista otetaan selvää sen sijaan, että päädytään torjumaan niitä erilaisten tekosyiden varjolla.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

5 kyseenalaista neuvoa internet-markkinointiin

Markkinointi internetissä on edelleen suhteellisen uusi ja monelle vieras asia.  Asiantuntija-apua ja erilaisia neuvoja on onneksi tarjolla runsain mitoin.  Tässä muutama vinkki sieltä arveluttavimmasta päästä.

Täytä nettisivusi tuotteidesi ja palveluidesi ominaisuuksilla

Tuotteesi ovat avain menestykseen markkinoilla.  Tuotteiden ominaisuudet ovat tästä syystä markkinointisi keskeistä sisältöä.  Omat nettisivut ovat erinomainen väline viestiä potentiaalisille ostajille kaikista mahdollisista hienouksista, joita tuotteesi sisältävät.  Voit rakentaa nettisivuillesi kokonaisen sähköisen tuotekatalogin johon mahtuvat pienimmätkin tuotteisiin liittyvät yksityiskohdat.

Tee pääasiassa bannerimainontaa ja käytä mahdollisimman isoja ja vaikeasti ohitettavia bannereita

Nettihän on media siinä missä televisio tai sanomalehti.  Käytä siksi pääasiassa bannerimainontaa viestiäksesi tuotteistasi potentiaalisille ostajillesi.  Netissä on paljon sisältöä ja käynnissä kova kilpailu asiakkaan huomiosta. Erityisen suositeltavia ovat siksi suuret, koko ruudun peittävät bannerit jotka kirjaimellisesti estävät pääsyn sille sivulle, jota netin käyttäjä on menossa tutkimaan.  Asiakkaan on siis aivan pakko nähdä mainoksesi – suorastaan nerokasta!

Ohjaa mainoslinkkejäsi napsauttavat netin käyttäjät suoraan etusivullesi

Bannerimainonnan tarkoituksena on vaikuttaa myyntiin, joten ohjaa kaikki bannereita napsauttavat potentiaaliset ostajat suoraan nettisivustosi etusivulle. Sieltä he sitten voivat edetä haluamaansa suuntaan.  Ovestahan myymäläänkin tullaan, joten etusivu on luonteva osoite bannereitasi napsauttaville asiakkaille.

Palkkaa hakukoneoptimoija virittelemään vanhat nettisivusi

Hakukoneoptimointi tarkoittaa nettisivujen virittelyä siten, että sivut alkavat näkyä Googlen hakutulossivujen kärkisijoilla.  Tämä johtaa automaattisesti oikeanlaisten kävijöiden määrän kasvuun nettisivuillasi.  Palkkaa siis hakukoneoptimoija ruuvaamaan sivustosi tuloskuntoon ja varaudu liidien tulvaan.

Avaa oma Facebook-sivu ja käytä sitä tuotteidesi kehumiseen

Nettisivuja kannattaa täydentää nykyisin suositun sosiaalisen median avulla.  Kannattaa mahdollisimman pikaisesti perustaa oma Facebook-sivu tuotteidesi esittelyä varten.  Voit kopioida sinne samaa tuotteita käsittelevää aineistoa, jota käytät omalla saitillasi. Näin saat kätevästi edullista näkyvyyttä myös oman sivustosi ulkopuolella.

Lisätään nyt kaupan päälle vielä yksi bonusvinkki: osta Google AdWords-kampanja puhelinmyynnistä myyjältä, joka on miettinyt sinulle jo avainsanalistankin valmiiksi.

Kaikki edellä esitetyt ovat toimenpiteitä, joiden tekemistä kannattaa vakavasti harkita.  Ainakin jos tarkoitus on tehdä internetissä markkinointia, joka toimii ja tuottaa niitä tuloksia joita on tavoitteeksi asetettu.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Google lupaa hakuihin lisää nopeutta ja tarkkuutta

Google julkaisee lähiaikoina uuden, työnimellä Caffeine kulkevan version hakukoneestaan.  Uutuuden luvataan parantavan hakujen nopeutta, tarkkuutta ja kattavuutta.  Betaversio on kokeiltavissa osoitteessa http://www2.sandbox.google.com.

Google lupaa hakuihin lisää nopeutta ja kattavuutta

Toimiiko uutuus luvatulla tavalla?

Mashable ehätti testaamaan ja totesi uuden version vaikuttavan nykyiseen nähden sekä kattavammalta että nopeammalta. Omat testihakuni antoivat nopeuden suhteen ristiriitaisia tuloksia – toisinaan uusi versio oli nopeampi, toisinaan taas vanha. Hakutulosten määrässä mitaten uusi beta oli poikkeuksetta vanhaa etevämpi.  Hakutulosten järjestys tulossivulla ei testihakujen perusteella näyttäisi juurikaan muuttuvan.  Nykyisen Googlen hakutuloslistan kärkeen nostamat sivut pitävät asemansa myös uutuuden hakutuloksissa.

Mitä näistä alustavista tuloksista voi päätellä?

Hakutulosten määrän merkitys säilyy samana kuin nytkin, eli olemattomana.  Käytännössä on aivan sama, onko hakutuloksia yhteensä 680 000 vai 720 000. Hakukoneen käyttäjälleen tuottama arvo syntyy niistä muutamista parin ensimmäisen hakutulossivun sisältämistä linkeistä, joiden takaa löytyvät vastaukset hakukoneen käyttäjän tarpeisiin. Tässä jos missä, laatu korvaa määrän.

Sama koskee suurelta osin nopeutta.  Millisekuntien erot eivät tavalliselle tiedon etsijälle ole merkittäviä.  Nyt testattavana olevan betan osalta nopeuden arviointiin liittyy vielä se näkökohta, että verrattuna aktiivikäytössä olevan Googlen valtaviin hakumääriin betaan kohdistuva kuormitus on olematon.

Onko nyt syytä ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin omien sivujen hakukonenäkyvyyden varmistamiseksi?

Markkinoijan kannalta tärkein asia on edelleen oman sisällön löydettävyys. Tässä suhteessa alustavat tulokset ovat sen suuntaisia, että Google arvioi jatkossakin sivujen merkittävyyttä samalla tavalla kuin nyt. Löydettävyyden varmistamiseksi ei siis ainakaan heti ole tarvetta ryhtyä mittaviin hakukoneoptimointihankkeisiin.  Mikäli näkyvyys on nyt hyvä, kannattaa toistaiseksi jatkaa niiden asioiden tekemistä, joiden avulla hakukonetulokset ovat syntyneet.

Oletko jo kokeillut?  Huomasitko mitään erityistä?

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share

Twitvid.io ei osaakaan nokiaa?

Pari päivää sitten esittelemässäni Twitvid.io – palvelussa näyttäisi olevan yksi suomalaisten kannalta kiusallinen ominaisuus: se ei osaa käsitellä Nokian matkapuhelimilla kuvattuja videoita.

Kokeilin ladata Nokia E90 – puhelimella kuvattuja mp4-muotoisia videotiedostoja palveluun sekä lähettämällä ne suoraan puhelimesta, että siirtämällä ne tietokoneelle ja lataamalla ne sen jälkeen Twitvid.io:n palvelimelle.  Lopputulos molemmilla tavoilla oli sama, ei toiminut.

Sain videot näkymään muuntamalla ne iMovie:n avulla MOV-muotoon. Näinkin voi periaatteessa toimia.  Twitterin paras ominaisuus on kuitenkin nimenomaan mahdollisuus nopeaan tiedonvälitykseen suoraan tapahtumien keskipisteestä ja tällainen välivaihe vesittää sen tehokkaasti. Eikä ylimääräinen tiedostojen kanssa kikkailu muutenkaan kiinnosta kaikkia palvelun potentiaalisia käyttäjiä.

Toivottavasti kyseessä on alkuvaiheen ilmiö joka korjautuu pian. Täällä päin maailmaa täydellinen yhteensopivuus Nokian valmistamien puhelinten kanssa on välttämätöntä, ainakin massakäyttöä ajatellen.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share