Valitse sivu

Miksi juuri pienten ja paikallisten yritysten kannattaa markkinoida internetissä?

Internet tarjoaa erityisesti pienille yrityksille ja muille pienille organisaatioille mahdollisuuden parantaa markkinoinnin kustannustehokkuutta. Lähes kaikkien organisaatioiden asiakkaat käyttävät jo nettiä etsiessään tietoa ostopäätöksiensä tueksi. Lisäksi pienen organisaation tarpeita vastaavat markkinointiratkaisut ovat niin edullisia etteivät kustannuksetkaan useimmiten muodostu esteeksi.

Myös pieni ja paikallinen voi markkinoida netissä

Myös pieni ja paikallinen voi markkinoida netissä

Pienten yritysten ja muiden pienten organisaatioiden markkinoinnista vastaavat henkilöt eivät usein näe internetiä kiinnostavana tai hyödyllisenä markkinointivälineenä. Tätä argumentoidaan esimerkiksi sillä, että internet on kansainvälinen, jopa globaali ja ennen kaikkea isojen organisaatioiden väline. Pienille, rajoitetulla markkina-alueella toimiville yrityksille paremmin soveltuvia markkinointikeinoja ovat ilmoitukset paikallisessa ilmaisjakelulehdessä, koteihin jaettavat suoramainoslehtiset ja ilmoitukset puhelinluettelon keltaisilla sivuilla.

Tämä on monien pienten yritysten ja muiden organisaatioiden onneksi virheellinen käsitys. Myös hyvin pienellä maantieteellisellä alueella toimivat organisaatiot voivat rakentaa markkinointinsa menestyksellisesti internetin tarjoamien mahdollisuuksien varaan.

Pääasiallisia syitä on ainakin kolme:

1) pienen yrityksen tarvitsemat, internetissä toteutetun markkinoinnin perusasiat voidaan toteuttaa erittäin pienillä kustannuksilla

2) pienten yritysten yleisesti käyttämät markkinointivälineet aiheuttavat paljon kustannuksia jos riittävä näkyvyys halutaan pitää jatkuvasti yllä.   Internetissä yrityksesi tarinaa voidaan kertoa kuinka laajasti tahansa ilman kustannusten karkaamista

3) asiakkaat tavoitetaan myös suppealla maantieteellisellä markkina-alueella useimmiten parhaiten juuri internetin avulla.  Internetin käyttö paikallisten palveluiden etsinnässä on kasvussa, vanhojen markkinointivälineiden käyttö tiedon lähteinä on laskussa

Asiakkaasi ovat jo internetissä

Käytännössä kaikkien organisaatioiden asiakkaat ovat internetin käyttäjiä ja siksi internet tavoittaa nykyisin lähes kaikkien organisaatioiden asiakkaat tehokkaasti. Tilastokeskuksen 27.4.2009 julkaiseman tutkimuksen mukaan suomalaista 16 – 74-vuotiaista internetiä ilmoitti käyttäneensä viimeksi kuluneiden kolmen kuukauden aikana 83 % ja näistä päivittäin tai lähes päivittäin internetiä käyttävien osuus oli 80 %.

Koko valtakuntaa koskevista luvuista voidaan johtaa suuntaa-antavia arvioita internetin avulla tavoitettavien asiakkaiden määristä myös pienempien maantieteellisten alueiden tasolla, vaikkapa kunnittain.
Esimerkiksi, jos sinulla olisi pieni palveluyritys Tuusulassa, jossa asuu noin 36 000 asukasta, yrityksesi voisi tavoittaa näistä internetin avulla viikoittain vähintään noin 18 000 henkilöä. Tähän sisältyy suurella todennäköisyydellä huomattava osa juuri niistä ihmistä, jotka asuvat fyysisen toimipaikkasi läheisyydessä ja joiden ongelmien ratkaisemiseksi organisaatiosi on olemassa.

Paljonko ostajia sinä voit saavuttaa internetin avulla?

Tee vastaava laskelma oman organisaatiosi asiointialueesta. Mieltäsi todennäköisesti rauhoittaa nähdä, kuinka paljon asiakkaita voit internetin avulla tavoittaa. Sinun ei tarvitse olla huolissasi muusta kuin siitä oletko tehnyt kaiken voitavasi varmistaaksesi, että asiakkaasi löytävät juuri sinut etsiessään internetistä tietoa ostopäätöksensä pohjaksi.

Tallenna artikkeli kirjanmerkkinä tai jaa edelleen. Napsauta ensin artikkelin otsikkoa. Paina sen jälkeen alla olevaa Share-painiketta ja valitse haluamasi palvelu.

Bookmark and Share