Arkisto | helmikuu, 2009

Miten internet muuttaa markkinoinnin toimintaympäristöä?

Internet on kehittynyt suhteellisen lyhyessä ajassa merkittäväksi mediailmiöksi, joka muuttaa pysyvästi markkinoinnin toimintaympäristöä. Muutoksen käynnistävät asiakkaat, joille internet tarjoaa uusia tapoja pitää yhteyttä, tuottaa ja jakaa sisältöä sekä hankkia ostopäätöksiin vaikuttavaa tietoa. Yksisuuntaiseen viestintään ja massamainontaan perustuvan markkinoinnin teho laskee ja markkinoijien on etsittävä uusia tapoja saavuttaa potentiaaliset ostajat voidakseen säilyttää oman markkina-asemansa. Internet on […]

Lue lisää

Miksi markkinoinnilla on enää vain yksi kilpailukeino?

Markkinoinnin 4P – kilpailukeinomallissa markkinoinnille määritellään neljä kilpailukeinoa (tuote, hinta, saatavuus ja viestintä). Käytännössä markkinointi on kuitenkin menettänyt näistä kolme ja markkinoinnin toimialueeksi on jäänyt viestintä. Markkinointi on tämän seurauksena toimintona suhteellisen heikko ja sen rooli liiketoiminnan johtamisen kokonaisuudessa vähäinen.

Lue lisää

Situation: FUBAR